PROJEKTY EU

Tytuł projektu: „Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie nowej technologii laserowego spiekania proszków metali w zastosowaniu do drukowania obiektów 3D
Numer Umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1672/15-00

Źródło finansowania Projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 5 209 431,50 zł
Wartość dofinansowania: 3 883 682,39 zł
Okres realizacji: 01.10.2016 – 30.04.2020

Celem Projektu jest opracowanie autorskiej drukarki 3D do drukowania w metalu.

Tytuł projektu: „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem drukarki 3D do druku z proszków materiałów przystosowanej do prac eksperymentalnych
Numer Umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0397/21-00

Źródło finansowania Projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 6 844 256,20 zł
Wartość dofinansowania: 5 046 213,26 zł
Okres realizacji: 2021-05-01 – 2023-07-31

Celem Projektu jest opracowanie autorskiej drukarki 3D do drukowania w metalu.

© Copyright 2019 INNTEC.PL Sp. z o.o.