PROJEKTY EU

Tytuł projektu: „Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie nowej technologii laserowego spiekania proszków metali w zastosowaniu do drukowania obiektów 3D
Numer Umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1672/15-00

Źródło finansowania Projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 5 209 431,50 zł
Wartość dofinansowania: 3 883 682,39 zł
Okres realizacji: 01.10.2016 – 30.04.2020

Celem Projektu jest opracowanie autorskiej drukarki 3D do drukowania w metalu.

Tytuł projektu: „Centrum B+R rozwiązań w zakresie budowy optoelektronicznych systemów, przeznaczonych do urządzeń szybkiego prototypowania oraz druku 3D
Numer Umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-0321/16-00

Źródło finansowania Projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 6 689 644,41 zł
Wartość dofinansowania: 3 679 304,42 zł
Okres realizacji: 01.01.2018 – 30.06.2020

Celem Projektu jest budowa centrum badawczo-rozwojowego firmy INNTEC.PL Sp. z o.o.

© Copyright 2019 INNTEC.PL Sp. z o.o.